Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект

След една година тестово и продуктово експлоатиране Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект.

След една година тестово и продуктово експлоатиране Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект. Идеята бе разпространение на онлайн продукти, линкове и апликации за безплатно добиване на Криптовалута. Същата платформа, със собствен дашборд и бекофис, предлагаше възможността за закупуване на майнинг машини и периферия за професионален добив на онлайн валути. Инвестираните ресурси не са значителни, макар и не пренебрежимо малки. Друга опция, която се предлагаше, бе съхранение, управление и поддръжка на вече съществуващи ферми за добив. На практика участието на  Dr.Flame, както и представяне на баланс приходи и разходи е невъзможно, поради липса на обратна връзка.Причините за констатиран неуспех са няколко, въпреки добрата идея в началото.

  • Субективни причини – действия и бездействия на отговорните за проекта хора.
  • Промяна в цената на самите криптовалути, както и на електроенергията за добиването им.
  • Необходимостта от постоянно нает експертен и високоплатен допълнителен персонал.
  • Липса на централизиран контрол и анализ на резултатите.
  • Липса на отделно юридическо лице, което да поеме административната и счетоводната тежест на предприятието.
  • Част от холдингова структура, която не беше подготвена за допълнително разклоняване.

Dr.Flame  представя и неуспешни проекти, които са отнели време и ресурс, но са оставили своите добри уроци.

Технократи

Име на проекта: Технократи
Цел на проекта:
Технократи използва естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформира в реални умения. Програмите ни, насочени към деца и младежи, съдържат както практически занятия, обхващaйки наука и технологии, така и развитие на личностно-комуникационни умения. Вярваме в това, че образованието е динамично и технологиите имат своето място в образователния процес на нашите деца.

Занятията ни постигат няколко основни цели: участниците се научават да работят в екип, осъзнават по-добре своите силни страни и индивидуални възможности, възприемат новите технологии като средство, което открива нови хоризонти, вдъхновят се, забавляват се и намират нови приятели.
Към момента провеждаме курсове по Роботика/програмиране и Зелена енергия, като всеки курс е обвързан с специфичен хардуер и практически занятия по темата! През програмите ни от началото на проекта, който започна 2017 година, са преминали над 700 деца, като си партнираме с организации като:
Заедно в час; Тук-Там; Подари книга и други.
Разработени курсове и програми към днешна дата