Анализ на пазара – 05.04.2019

Относително спокойна седмица, без особена промяна в основите настроения и фундаменти. Фондовите пазари продължиха тримесечното си рали, като че ли вече по инерция, валутните пазари останаха в установените рейнджове, златото също, а доходноста по щатските трежърис се покачи леко, но по-скоро като корекция на спада от изминалите седмици. В петък бяха публикувани данните за заетоста в неселскостопанския сектор на САЩ, които показаха добри темпове на ръст на новоразкритите работни места, което от своя страна говори за все още добра скорост на икономиката. По-сериозно изменение в цената отбеляза петрола, на фона на намаления добив от страна на ОПЕК и политическото напрежение във Венецуела, а от скоро и в Либия. Може би обаче предстои вече по-сериозно раздвижване при по основните пазарни инструменти.
В Щатите предстои новия сезон на отчетите, за който анализаторите не са много оптимистично настроени. Опасенията се пораждат главно в банковия сектор, поради смекчения тон за бъдещо покачване на лихвите от федралната банка. Съвсем нормално е вече нарасналият основен лихвен процент на ФЕД до 2.5%, и изтеглянето на ликвидност от тяхна страна да започнат да дават по-сериозно отражение в печалбите на останалите компании. Според някои обаче, по-слабите очаквани резултати ще са само временни и през следващите тримесечия ще се завърнем към нормалните темпове на ръст. Дали обаче това не е само установения като парадигма вече 10 годишен оптимизъм. Предстои да видим. В Америка нещата може да стоят добре за сега, но не така е в останалата част на света. Европейската икономика сочи сериозни признаци на забавяне, в Китай растежът има същите симптоми и единствено правителствените стимули  задържат спада в икономиката.
Технически и ценово погледнато към по-основните капиталови пазари, щатските индекси не успяха да отбележат стабилен ръст след добрите данни за заетоста. Може би вече всички добри новини, включително и напредъка в преговорите с Китай относно търговското споразумение, вече са отразени в цените, и са нобходими още позитиви, за да продължи започналото силно рали. Налице е вече и сериозна прекупеност. При европейските и азиатските пазари се предполага също, че следват оптимизма настанил се в изминалото тримесечие, но дали само той ще е достатъчен, за да изведе цените поне до предишни върхове остава да видим.
Относно петрола – политическото напрежение и намаленият добив подкрепиха цените, но опасенията относно глобалната икономика е възможно да ограничат по-нататъшен растеж.
За щатския долар, докато не видим промяна в политиката на ФЕД, или детайли относно сделката с Китай, не може за сега да очакваме някаква промяна в ценовия му рейндж.