EXPAT АНАЛИЗ: КАКВО СЕ СЛУЧВА С АКЦИИТЕ НА КИТАЙСКИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ?

След като скочиха до рекордно високи стойности през февруари т.г., акциите на китайските технологични компании и тези, свързани с дигиталната икономика, коригираха надолу през последните месеци.
Основните причини за корекцията бяха две:
1. Перспективата за намаляване на стимулиращите мерки в Китай и преминаване от по-стимулираща към по-неутрална фискална и монетарна политика.
2. Засилен контрол на регулаторите в Китай.
Въпреки действията на правителството дългосрочните перспективи на китайските компании остават позитивни. Международните анализатори (вкл. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse) дават инвестиционна препоръка за покупка (Strong buy/Overweight) на големите китайски компании с очаквания за ръст от +50 до +70% в следващата една година. Инвеститорите в Китай имат нужда от по-дългосрочен поглед, съответстващ на дългосрочния подход на китайските власти.
В краткосрочен план очакваме несигурността откъм подробностите на регулаторния режим да продължават да потискат представянето на големите китайски компании. В средносрочен и дългосрочен план обаче всеобхватната регулаторна рамка по-скоро би помогнала, отколкото да пречи на конкурентоспособната на китайските компании, свързани с дигиталната икономика.
Отчитайки нивата, на които се търгуват тези акции в момента, смятаме, че до голяма степен лошите новини са вече отразени в цената.


Сътрудничество от ново поколение

FlameStarter с гордост обявява постигнатото споразумение за сътрудничество в иноваторската идея за крипто мениджмънт.

FlameStarter e единстен, ексклузивен и специален представител на ТАСК фонд. ТАСК е крипто валута, чиято цена е формирана на база фонд за управление на криптоактиви. Фондът за управление следва трендове, пикове и спадове с търговия с най-популярните крипто валути. Цената на ТАСК валутата се формира от резултатите постигнати от фонда. Фондът с активи се управлява от професионални, сертифицирани трейдъри с години опит в търговията с криптовалути, реални валути, акции и облигации от световните капиталови пазари.

Покупката на ТАСК става само и единствено през сайта на Юрекс Трейд, собственик на фонда: https://task.urex.io/ Юрекс Трейд е партньор на най-големите крипто борси по света, предлага и допълнителни услуги като съхранение на валути, електронен портфейл, депозити на крипто активи и обмен срещу реални пари.

FlameStarter като партьор отговаря за рекламата и подпомага регистрацията на клиенти и тяхното включване във фонда. Регулярно ще публикуваме, както и досега, отчетите и данните за представяне. Можете да се обръщате през официалните канали за повече информация за възможностите за покупка.

Предупреждение: Валутата е силно волатилна, търговията с крипто валути е нерегулирана и свързана с риск от загуба на капитал.

Взаимният фонд за облигации на Експат с доходност 4 пъти над инфлацията

Взаимният фонд Expat Global Bonds е реализирал  доходност от +62.12% от създаването си в края на 2009 г. до момента. Това е 4 пъти над нивото на инфлацията в Еврозоната за същия период (която възлиза на 15.17% с натрупване от ноември 2009 г. досега).
Експат Глобални Облигации (Expat Global Bonds) е договорен (взаимен) фонд от отворен тип, който дава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Неговата цел е да търси баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Стреми се да предлага по-добра възвръщаемост от депозити и други нискорискови спестовни продукти, но с едно голямо предимство – инвестициите във фонда са напълно ликвидни и могат да се продадат по всяко време без загуба на доходност. А печалбата от тази инвестиция не се облага.
Със своята инвестиционна стратегия и активно управление от 2009 г. досега фондът на годишна база е предоставил на своите инвеститори нетна средногодишна доходност от +4.2%.  

Сравнение между представянето на ДФ Експат Глобални Облигации и нивото на инфлацията в Еврозоната и в България от създаването на фонда (XI.2009 г.) досега   Данните са за периода от 30.11.2009 до 23.08.2021 г. Източник: Expat Asset Management; Европейската централна банка; НСИ.
Кумулативни стойности от XI.2009 г. досега ДФ Експат Глобални Облигации: +62.12%
Инфлация в Еврозоната: +15.17%
Инфлация в България: + 21.10%
Средногодишни стойности от XI.2009 г. досега ДФ Експат Глобални Облигации: +4.2%
Инфлация в Еврозоната: +1.2%
Инфлация в България: + 1.6%  

Как да инвестирам?   Expat Global Bonds е управляван от една от най-големите компании за управление на активи у нас Експат Асет Мениджмънт. В този и стотици други инструменти на глобалните финансови пазари може да инвестирате чрез индивидуална инвестиционна сметка  при Експат.  
Такава сметка може да откриете бързо и сигурно онлайн, следвайки следните стъпки:
1. Попълнете нашия онлайн въпросник за определяне на рисковия профил.
2. Направете регистрация в мобилното приложение Евротръст за електронна идентификация и обмяна на документи.
3. Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.     Ако имате интерес към този инструмент или желаете да обсъдите с нашия екип цялостна стратегия за управление на личните спестявания,
  ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА СРЕЩА (ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО)
Чрез нашата форма за резервация тук
или като се обадите на +359 2 980 2201 или пишете на 
clients@expat.bg  

Как работи инвестицията в договорен (взаимен) фонд?  
Договорният фонд представлява професионално управляван инвестиционен портфейл с конкретен инвестиционен фокус. Всеки инвеститор, закупил дялове от договорен фонд, на практика получава пропорционален дял от цялото портфолио на фонда и по този начин дори с малки суми постига добра диверсификация и експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. 
Инвеститорите купуват и продават дялове от фонда по определената за деня цена (НСА на дял). Тази цена се изчислява на база стойността на активите на фонда към дадения момент. Когато стойността на инструментите, в които фондът инвестира, се увеличава, расте и цената на фонда и съответно стойността на индивидуалната инвестиция.

Предимства
  Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да купува и продава дялове по всяко време. Без данък печалба. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Всеки фонд съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава по-добра диверсификация и експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по-трудно или при по-високи разходи. 
Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които ежедневно следят пазарите и световните икономически и политически новини и активно менажират портфолиото на фонда.
Инвестиция с нисък праг, подходяща за месечно спестяване.  Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Отчетност и регулация. Договорните фондове оперират под непрекъснатия контрол на Комисията за финансов надзор. Актуална информация за цени, доходности, структурата на портфейла и отчети за дейността се публикуват на сайта на управляващото дружество.

Месечен отчет 03.06.2021

Представяне на TASK токена на UREX през юни:

Коментар

Оценяваме вероятността крипто пазара да формира дъно в зоната около 30 000 долара  на 70%. Това ниво бе тествано 6 пъти от май до момента. Обикновено многократните тестове на дадено ниво предполагат пробив и импулс в посока на пробива. Това е и една от причините все още да не предприемаме покупки.

Другите причини са свързани с предстоящите регулации. В дългосрочен план очакваме те да се отразят положително на пазара, тъй като регулираните пазари са достъпни за по-широк кръг институционални инвеститори и съответно за по-мащабни капитали. Но в краткосрочен план е твърде вероятно действията на регулаторите да предизвикат стрес на пазара.

Според нас най-голяма опасност представлява стейбъл койнът USDT. При одит е възможно да се окаже, че зад милиардите тетъри не стои 100% покритие от активи. По тази причина държим кеша в USDC, който стейбълкойн премина успешно официален одит на покритието.

Други регулаторни рискове са потенциални забрани за осъществяване на дейност на крипто борси, които не са лицензирани от регулаторите в съответните държави. Именно такава забрана бе обявена спрямо предлагането на деривати от Binance на граждани на ЕС.

От друга страна преобладаващата част от цените на койните се сринаха вече с 70-80%, което не предполага голям потенциал за продължаващо движение надолу. Планът ни за действие през месеца е да изчакаме тест на ключовото техническо ниво за биткойн от 42000 долара. При неуспешен тест ще останем пасивни. Пробив би сигнализирал промяна на сентимента на пазара и при такова развитие ще търсим вход в позиции със значителн потенциал за ръст до края на годината (100% и повече).

Тримесечна графика на цената на Bitcoin (борса Binance)

Юрекс Трейд ЕООД е дружество, регистрирано в България с ЕИК 203998022. Дейността ни е управление на крипто активи (www.task.UREX.io) и обмяна на крипто валути срещу фиат (www.UREX.io).

По всяко време можете да заявите покупка или продажба на TASK токен. Сделката ще се сключи на по актуалната цена на обратно изкупуван, посочена на https://task.urex.io/tasc-tokin/.

FlameStarter и Импетус Кепитъл

От платформата FlameStarter с нескрита гордост обявяваме подкрепата и сътрудничеството си с Импетус Кепитъл в лицето на Николай Мартинов и Виктор Манев. Компанията успешно регистрира няколко алтернативни фонда на българският капиталов пазар и повече от успешно реализира Първично публично предлагане на фонда ИмПулс 1 АД на Бийм пазара на Българска фондова Борса. Импетус участват в изграждането и консултинга на няколко проекта в различни сектори на икономиката, като реализират двуцифрен резултат на доходност за своите партньори.

На знаковата дата 07.07. се осъществи първично публично предлагане, което само за няколко часа беше напълно разпродадено, като дори останаха неудовлетворени купувачи и заявки. Импулс 1 АД е компания, която промотира проекта си едва миналата седмица, като ключов момент за агрантиран успех са фактите, че няма разходи за персонал и ще разпределя 90% от своята печалба като дивидент към инвеститорите.

С пожелания за дългосрочно сътрудничество и ефикасна доходност, екипът на FlameStarter ще подпомага презентирането, обясняването и отчитането на резултати на своите партньори като е активен участник в Импулс 1 АД.

“ИмПулс I” успешно набра близо 6 млн. лв. на борсата

“ИмПулс I” успя да набере близо 6 млн. лв. при първичното публично предлагане на акции на борсовия BEAM пазар в сряда. Интересът беше значителен, като емисията беше презаписана 1.5 пъти. Заради специалния прозорец в началото на сесията успяха да се включат и множество малки инвеститори. Големите поръчки бяха общо шест за малко под 2 млн. лв. (37% от предложените акции).

Цена

Всички заявки са минали на цена от 1.1 лв. на акция, което беше предварително определеният таван на емисионната стойност при номинал 1 лв. Така при записани общо 5.334 млн. книжа компанията ще набере 5.9 млн. лв., което е и почти максимума за сегмента BEAM.

“ИмПулс I” беше регистрирана през март от Николай Мартинов и Виктор Манев от “Импетус капитал”. Набраният капитал ще бъде инвестиран в растящи компании с иновативен подход, без значение дали са в сферата на IT или в друг сектор. Средствата са предвидени за нови инвестиции, но с част от тях може да бъдат подкрепени и компании, в които “Импетус” вече е акционер. Портфейлът ще бъде комбинация от дългосрочни вложения и дивидентни компании.

Алтернатива

Аукционът на “ИмПулс I” беше третото първично публично предлагане на акции на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM след тези на “Биодит” и “Син карс” по-рано тази година. Промяната сега е, че компанията предвиди прозорец от 40 минути в началото на сесията, в който книжа можеха да записват само малки инвеститори със заявки до 10 хил. акции. При предните две IPO-та много от малките инвеститори на практика не успяха въобще да се включат. Преди време Манев обясни за “Капитал”, че идеята на “ИмПулс I” всъщност е да предложи алтернатива на банковите депозити.

Източник: https://www.capital.bg/moiat_capital/investments/2021/07/07/4229905_impuls_i_uspeshno_nabra_blizo_6_mln_lv_na_borsata/#

IMPETUS CAPITAL

Start

IMPETUShttp://impetus.capital/ is a privately held investment company, specialized in private equity, which invests in small and mid-market companies. We support companies with ownership and management structure that leverage good reputation and a clear vision for future business development on the markets they operate. We act agnostically both in traditional and in high-tech sectors, combining industry with financial knowledge from both private and public markets. IMPETUS is an alternative assets manager registered with the Financial Supervision Commission in Bulgaria.

We target investments that fit within the following scope:

Growth momentum

Companies facing unique opportunities for expanding operations and production that need support in their growth strategy

Family and closely held companies

Closely held companies where the owners are looking for support in their expansion strategy and to de-risk their private wealth

Geographic span

Our investments will have European angle but Global ambition

Коментар за май 2021 г.

Индивидуалните портфейли при Експат завършиха май на положителна територия, повлияни позитивно от поскъпването на акциите и суровините през месеца. Акциите от Централна и Източна
Европа (ЦИЕ) продължават да се покачват за пореден месец, отчитайки ръст между 7% и 10% за месеца, тези в Латинска Америка също отчетоха солидно повишение. Европейските акции завършиха на положителна територия. През май от взаимните фондове на Експат най-добре се представи ДФ „Експат Акции Развиващи се Пазари“ с ръст от +0.55% за месеца, следван от ДФ „Експат Глобални Облигации“ с +0.32%. Общият индекс на суровини завърши месеца на позитивна територия с +2.73%, като индексът на ценните метали се повиши най-значителни с 7.81%, а този на индустриалните метали с +3.84%. Това допринесе за позитивната доходност на портфейлите, като най-добро представяне отчетоха златото и петролът с ръст от съответно +6.10% и +4.00%. През май фондът Expat Gold поскъпна с +6.16%, съпоставимо с благородния метал. Американският долар се
понижи с -1.72% спрямо еврото за месеца, което не оказа негативно влияние на портфейлите, защото валутната експозиция към долара беше хеджирана на 100%. Негативно беше представянето на технологичните компании в САЩ, като индексът Nasdaq отчете спад от – 1.44%. Главна причина за негативното им движение e притеснението на пазарните участници от по-висока инфлация. Основните разходи за лично потребление – предпочитан индикатор на Федералния резерв за нивото на инфлация в САЩ – спрямо същия месец на миналата година се повишиха с 3.1% през април, което е най- високата годишна стойност от 1992 г. Въпреки това председателят на Фед Пауъл заяви, че разглеждат повишението на потребителските цени като преходен ефект от отварянето на икономиките. Следим внимателно инфлационните колебания и
ще реагираме своевремено при положение, че по-високите нива придобият по-постоянен характер.

автор: Експат Кепитъл

Ще ни изненадат ли отново NFP данните от САЩ тази седмица?

Потоците в края на месеца в петък видяха скок на щатския долар при откриването на пазара на облигации в САЩ, само за да бъде разпродаден отново в Лондон по-късно. През настоящата седмица отчетът за неселскостопанските работни места през май ще бъде
важен тест за пазарите, въпреки че този път рискът може да бъде изкривен към положителен шок. Нека видим какво още предстои:
Понеделник е почивен ден в САЩ и Великобритания, следователно пазарната активност би трябвало да бъде изключително слаба. От Европа ще видим предварителният CPI на Германия. Инфлацията в Германия се повиши до 0.7% през април, над прогнозата от 0.5%. Очаква се CPI да се забави до 0.3% през май. Ще последват данните за паричното предлагане в еврозоната. Паричното предлагане M3 се забави до 11.6% през март, от 12.3%. Очаква се спадът да продължи и през април, като прогнозата е 9.5%. Частните заеми се вдигнаха до 3.3% през март, а прогнозата за април е 3.5%. Канада пък ще
публикува текущата си сметка. Страната не е регистрирала излишък по текущата сметка от 2008 г. насам. Оценката за първото тримесечие на 2021 г. е -8.3 млрд. канадски долара. RBA ще заседава рано сутринта във вторник, но не се очакват промени. Всъщност RBA заяви на предишни срещи, че нямат намерение да махат силно подкрепящите монетарни условия поне до 2024 г. Финалните PMIs за производството ще открият европейската сесия. Производството в еврозоната продължава да показва силен растеж. Очаква се финалните показания за април да потвърдят първоначалните данни, които достигнаха 64.0 в Германия, 62.8 в еврозоната и 59.2 пункта във Франция. Ще видим и производственият PMI от Великобритания за май. Производственият растеж продължава да се ускорява и
PMI се подобри до 60.9 през април. Очаква се индексът да нарасне рязко през май, с консенсус от 66.1 пункта. Следва докладът за инфлацията в еврозоната за май. CPI се ускорява през последните месеци и се очаква да се повиши до 1.9% на годишна база.
Основният CPI се прогнозира да се вдигне до 0.9%. През деня ще започне и срещата на ОПЕК+, като изглежда организацията вече заседава почти ежемесечно. По-рано през пролетта ОПЕК+ обяви, че постепенно ще увеличи предлагането до 2 млн. барела на ден.
Анализаторите очакват членовете да поддържат настоящия план, като по този начин увеличат останалите 840 000 барела на ден през юли. След обяд Канада ще освободи данните за БВП на месечна база. След слаб ръст от 0.4% през март, икономиката се предвижда да покаже ръст от 1.0% през април. А САЩ ще издаде производственият PMI от ISM, като се очаква леко завишение през май до 61.2 пункта.
Първият доклад в сряда ще бъде отново от Австралия за БВП на тримесечна база. Очаква се националните сметки да покажат, че икономиката е нараснала с 1.1% през първото тримесечие. Ще последва нетното кредитиране на физически лица от Великобритания. Кредитните нива нараснаха през април до 11.3 млрд. паунда, в сравнение с 4.9 млрд. GBP по-рано. Майската оценка възлиза на 7.4 милиарда британски лири. Четвъртък стартира с окончателните PMIs в услугите на еврозоната. Секторът на услугите
продължава да се разраства. Първоначалните показания за април бяха 52.8 в Германия, 55.1 за еврозоната и във Франция 56.6 пункта. Очаква се финалните показания да потвърдят първоначалните версии. Великобритания също ще публикува финалният PMI в
услугите. С отварянето на икономиката на Обединеното кралство бизнес активността се повишава. PMI се подобри до 61.8 през април и се очаква идентично отчитане за май. От САЩ ще следим отчета на ADP за неселскостопанската заетост в частния сектор. Предвижда се лек спад през май до 675 хил. нови работни места. ISM PMI в услугите пък би трябвало да се подобри до 63 пункта за май спрямо предходното четене на 62.7. PMI в строителството на Великобритания ще сложи началото на порцията данни от Европа в петък. Строителството продължава да показва силен ръст. PMI достигна 61.6
пункта през април и се очаква да нарасне през май до 62.3. Следват продажбите на дребно в еврозоната, които отчетоха силен ръст от 2.7% през март. Ще видим ли още една печалба в априлското издание е въпросът сега? След обяд, както всеки първи петък на месеца, пазарите ще следят с интерес докладите за заетостта от САЩ и Канада. Анализаторите прогнозират печалба от 621 000 работни места през май в САЩ, което би било значително ускорение спрямо отбелязаните 266 000 през април. Очаква се равнището на безработица да спадне от 6.1% на 5.9%, а средните доходи да се повишат с 0.2 процентни пункта през месеца. От друга страна, икономиката на Канада съкрати 207.1 хиляди работни места през април и сега ще получим данните за май. Очаква се равнището
на безработица да достигне 8.2% спрямо 8.1% през април. Страната ще пусне и Ivey PMI. PMI се забави до 60.6 пункта през април, рязко намалявайки от 72.9. Сега очакваме доклада за май.

автор: Силвия Велчева

Уважаеми клиенти, приятели и партньори,
 
Тази година Експат Капитал със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт навършва 15 години на българския пазар на финансови услуги. Горди сме, че за тези години успяхме да изградим един от най-силните инвестиционни екипи в
Централна и Източна Европа, с образование и опит от държави в Северна Америка, Европа и Азия. Създадохме глобална мрежа от партньорства, която ни осигурява изключителна международна
свързаност и достъп до инвестиции на всички пазари по света. Дългогодишните ни бизнес отношения с над 50 брокери от повече от 20 държави, над 15 банки, 5 утвърдени международни банки-депозитари, депозитари на ценни книжа, борси, маркет мейкъри, регулаторни органи, оператори на индекси, юридически кантори, информационни агенти и други институции от Европа и света ни дават възможност да предоставяме услуга, уникална за България по обхват и качество. Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари, където активите на клиентите се съхраняват в анонимни индивидуални сметки. Инвестициите на клиента са негова собственост и той няма кредитен риск срещу Експат или партньорите, с които работим. Иновациите се превърнаха в наша визитна картичка. Експат е единствената компания на изток от Франкфурт и на запад от Хонконг със собствени продукти на 4 борси в Европа. Експат е един от 30-те ETF оператора от цял свят, допуснати до Frankfurt Stock Exchange и London Stock Exchange и единствената българска компания с инструменти на тези пазари. Управляваме 18 фондови продукта, сред които:
 Фамилия от 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на Българската и Франкфуртската борси, а част от тях и в Лондон и Любляна. Борсово търгуваните фондове на Експат са единствените български фондове, допуснати до Clearstream – един от
големите световни депозитари на ценни книжа
 Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX
 Първия в България  фонд за инвестиции в глобално изкуство
 Първия в България борсово търгуван  фонд за инвестиции в злато

Благодарим на нашите над 1000 клиенти, които ни се доверяват за управлението на личните им спестявания и семейното богатство. Благодарим на индивидуалните инвеститори от 35 държави от 4 континента, институционалните инвеститори от Европа и България, работодателски организации, образователни институции, неправителствени организации, големи и малки компании от страната и чужбина, които избраха Експат за команден център на своите инвестиции.
Продължаваме с нашите усилия и инициативи за повишаване на финансовата грамотност у нас. С поредици от безплатни образователни уебинари, индивидуални срещи и лекции, свързани с
управлението на личните спестявания и инвестициите във финансови инструменти. Продължава и нашата силна стажантска програма, през която до момента са минали над 150 студенти от
университети от цял свят, както и ученици.
За следващите 15 години идеите и амбициите ни са още по-смели. Целеустремени сме в нашия план да утвърдим Експат Капитал в международен план и да позиционираме категорично България на европейската карта на капиталовите пазари като средище на фондовата и инвестиционната индустрия.
 
Благодарим Ви за доверието!