Форекс

Пазарът на финансови инструменти и услуги, като цялостен икономически отрасъл, пострада сериозно след поредната криза от 2007/2008 година. Започнала от САЩ и разпростряла се в цял свят, нанесе сериозни загуби и щети, както за големи мултинационални корпорации,така и за единични, лични капиталовложения. Кризата беше последвана от сериозни правни, регулаторни рестрикции и ограничителни превантивни мерки, спрямо всички участници в отрасъла, с цел по-бързото му възстановяване. В следствие на тези действия, инвестирането стана твърде ограничено и затруднено, кредитирането от банковите институции се намали, макар и да се стартираха различни програми за насърчаване от Централните Банки. През последните години вече наблюдаваме резултати от мерките и стабилизиране на целия финансов свят. Допълнително последователните действия и политики, липсата на резки промени в поведението на Централните Банки и регулаторните органи допринесе за стабилните ръстове в търговски обороти и доходност на отделните участници в пазара. Приходите вече са достатъчно ясно предвидими и позволяват дългосрочно планиране, разработване на иновативни стратегии и нови полета за изява. Статистиките показват стабилизиране във финансовите потоци и в доходността на физическите лица в цялата еврозона, което от своя страна допринася за малки, но многобройни инвеститори в различни финансови инструменти със средни и малки капиталовложения - стратегическа наша цел. ...

Разглеждането на средата и възможностите на пазарите на финансови инструменти трябва да бъде в два аспекта, склонността към инвестиция изобщо и предлаганите продукти и услуги. Консервативните варианти за инвестиции в недвижими имоти и в закупуване на производствени и бизнес мощности изискват сериозни капитали и дълъг период за възвращаемост. Активите с по-голям риск, но с бърза обратна връзка, лесна възможност за вход и изход, както и възможностите за добра доходност от сравнително малък инвестиран капитал се превърнаха в интересно и търсено предизвикателство. Такива активи са финансови инструменти с бърза ликвидност и широко разпространение – акции, деривати, договори за разлика и други. Икономическата среда и наличието на свободни капитали предразположиха бумът на търговията, в съчетание с главоломното развитие на информационните технологии, чрез които може да се търгува от всяка точка на света. Така борсово търгуваните инструменти отбелязаха сериозни ръстове през последните две години, като някой обединени индекси достигнаха до рекордно високи исторически стойности. Участници на борсовите операции могат да бъдат и индивидуални инвеститори, от всички възможни територии, използвайки различните софтуерни и ливъридж решения. Акциите, разглеждани като инструмент за собственост или като инструмент за спекула отбелязаха своето повишено търсене дори и в България.

Форекс пазара, се заражда в деветдесетте години на миналия век,като неговият значителен ръст се предопределя и е паралелен с бързото развитие на информационните технологии. Комуникацията, достъпността, лесното влизане дори на индивидуални, частни играчи, го превръща в интересен обект на изследване и инвестиции. Първоначално разглеждан като бизнес за избрани, както и с необходимостта от сериозни първоначални инвестиции, доведоха до разработването на различни системи за многостранна търговия, различни ливъридж решения, софтуерни подобрения и разработки, за да го направи отворен пазар и лесно достъпен. Така форекс търговията се превърна в самостоятелен отрасъл на търговията с финансови инструменти, което бе последвано от развитието на нови по вид инвестиционни посредници и последващото им законово и нормативно регулиране. В световен мащаб в края на деветдесетте оперираха не повече от десет компании и няколко банки със специализиран форекс сегмент. Те извършваха дейност по малко на брой сделки с големи обеми, като познаваха клиентите си поименно, заради твърде ограничения им брой. Инструментите, които се търгуваха бяха също малко, като зависеха изцяло от волята на доставчиците на ликвидност. Постепенно пазарът се развива глобално, като България отново не прави изключение от това.

Ние няма да Ви водим към сделки, към насърчаване на търговия. Нито ще предлагаме обучения или включване във взаимни фондове. Ще предлагаме място за „добри практики“. Вашият допълнителен шанс за развитие. Мястото да потърсите съвет в този динамичен и изключително рисков свят на Форекс търговия.

EBH

„Нордфъндс“ беше създадено като управление на форекс сметки от общ акаунт. Този акаунт се нарича Мастър акаунт, а самото управление или копиране на сделки се нарича Мултиакаунт мениджмънт (МАМ). Към момента…