Инвестиция във взимания

Инвестирането в заеми е сравнително непознат продукт, а всъщност доходността му не е за подценяване. Ние обръщаме специално внимание на факта, че лихварстовото е наказуемо според българския НК. Тук не обясняваме как да заобикаляте закона или да предоставяте заеми. Винаги следва да обръщате внимание на финансовата сигурност за вашите инвестиции, като основен принцип в нея е законосъобразността. Начините или формите за инвестиция в заеми на който обръщаме внимание са три. Засега, докато не открием или не ни бъдат предложени нови.

Инвестиция в изкупуване на задължения.

Това е включването в пакет или цялостно изкупуване на просрочени задължения или пакетни вземания. Най-големите в този проект са вземанията на „лоши“ кредити предоставени от банки. Инвестицията предполага купуването на определена цена на част от портфолиото и последваща препродажба за фирми и организации за колектинг услуги. Тоест тук целта отново  е спекулативна. Такива задължения се обявяват чрез тръжни процедури и при заявен интерес се  плаща входна такса. Доходността е предмет на преговори, но според нашата установена ранжировка: риск 2 / доходност 3. Рисковете идват от времето, за което ще се освободите от закупения пакет, а доходността се обуслява от вашите търговски умения за препродажба. В практиката се наблюдава и нова форма, като разновидност на тази – да се изкупува задължение на дадена фирма, за сметка на % собственост или доходност от последващи продажби на стоки и услуги.Това е инвестиция в компания, но не в нейните активи, а в нейните задължения.

Инвестиция в колектинг

Това е директна инвестиция в колектинг компания. Предоставя се капитал за дейността по събиране и обслужване на задължения на трети лица. Изключтелно труден и много времепоглъщащ процес, но с добра доходност. Стандартно се работи в диапазон от 10 до 50% от събраното задължение, в зависимост от индивидуалния казус. Ние работим и представляваме само и единствено лицензирани за дейността компании за колектинг. Много внимателно следва да се организира процеса по събиране, и то при пълно спазване на закона. Към момента ние обслужваме и консултира вземания на Профон, Мюзикаутор, небанкови институции, официални автомобилни представителства и други. Работи активно и с няколко частни съдебни изпълнители, при нужда за блокиране на средства или съдебни производства. Според ранговете от 1 до 5 – риск 3/доход 4. Много зависи от срока за ликвидиране на задължението и от умението да се договаря цена.

Инвестиция в пиър-ту-пиър платформи.

Тук представяме най-добрата българска платформа. Инвестират се малки средства в отпуснати бързи кредити. Доходността се формира като част от високата лихва на този тип кредитиране. Диапазонът според тях е 5-15 % годишно за доход, а реално тестваният доход е около 10 % годишно. При инвестиция на суми под 2000 лв, на практика се наблюдава безсмислен доход от 10-20 лв. за шест месеца. Добрите страни на платформата е, че се води с гарантирана главница. Не можете да загубите първоначално инвестираната сума, или поне до този момент не е срещан такъв случай. Факт е, че липсва български лиценз или регламент за защита на инвеститорите,  а понастоящем се работи с естонски. Причина за това е, че липсва формулировка в българското законодателство. Не подлежи на надзор от КФН, в чийто сайт  е обяснено подробно отношението и данъчните задължения. Ранг риск 1/доход 2.

В момента ние имаме инвестиция там и поддържаме някоко профила с различна стойност, за да се уверим и проверим доходността и надежността на платформата.