Бизнес ангелите, според дефиницията на европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN), са частни инвеститори (хора с опит и средства), които инвестират в непублични, най-вече стартиращи предприятия, идеи и проекти.  Освен средствата за стартирането на дадена фирма или реализацията на определена идея, те са ценни и с това, че предлагат опита, контактите и уменията си. Те инвестират с нагласата, че ще спечелят и ще подпомогнат  новата фирма или идея на база на вече изградения си ноу-хау,  или с мрежа от контакти и партньори. Бизнес ангелите обикновено са бивши мениджъри, в нашия случай музиканти или трейдъри, със значителни средства и натрупан професионален опит, които извършват дялови инвестиции в иновативни предприятия в ранен стадий на развитие, а също и предоставят своя професионален и предприемачески опит.

В този порядък тук ние сме от двете страни: от една страна тук се предоставя възможност за инвестиции, следване на инвестиционни идеи, инвестиции в музикални или културни продукти, сътруднечство, а защо не и обучения.  От друга страна, чрез опита си, средставата си, възможностите си, познанията и контактите синие сме истинската форма на бизнес ангел.

Предоставените тук данни, информация и възможности, в това число и неуспешните проекти са лична инвестиция и личен риск за нас. Нито един от настоящите или бъдещи проекти не са с гарантирана доходност, в най-добрия случай са с минимален риск за капитала (риск 1).