Инвестмънт Секюрити Фикс (ISFix)

Параметри на инвестиционната политика – риск 1/доходност 2

Представяме нов фонд за управление на капитали с фиксирана годишна доходност при гарантирана главница. Фонът инвестира в два или максимум три инструмента при очаквана доходност минимум 5% на годишна база. Препоръчителен за по-дълъг период на инвестиция (3-10 години), използва се като заместител на банков депозит с по-висока доходност от стандартен депозит. Използва се и като дългос рочно съхранение на капитали при плавни движения и без резки промени. Инвеститорът заплаща стандартната за Flame Starter комисионна от 30% от дохода в края на всяка календарна година – в период 1-31 Януари. Фондът инвестира в ДЦК (не само български) с до 10 годишен падеж, облигации ААА, заеми с фиксирана лихва, йово сметка. В случай на загуба на част от капитала, фондът се захранва до начална сума за собствена сметка в началото на новата календарна година. На инструментите в които е вложено се извършва постоянен мониторинг, като към участниците се изпращат месечни отчети за справка.

Пример 1: Начален капитал от 50 000 лв се инвестира в йово сметка, която е с плаваща лихва межу 8-10 % годишно. След отчетният период на 31 Януари се тегли от сметката 1 200 лв (30 %от 4 000лв приход) за погасяване на комисионната, а с остатъка се продължава работа по сметката.

Пример 2: Стартирана сметка със 100 000 Евро реализира загуба от 8% за изминалата година. Фондът добавя за собствена сметка 13 00 евро и стартира новият периодс отчетена фиксирана доходност и коригирана начална сума (8 000 + 5 000).

Не се инвестира в недвижимо имущество и в дълготрайни материални активи. Нов инвеститор може да инвестира единствено два пъти в годината 1-31 Януари при приключване на отчетен период и изплащане на комисион за управление или 1-31 Юли при стартиране на нови акаунти и нови обединени портфолио сметки. Фондът, както е посочено в пример, е възможно да донесе над 5 % за година на инвеститор, като условията за сигурност и комисионна се запазват същите.

Услугата е подходяща за по големи суми на инвестиция за средни и дълги периоди от време 3-5-7 -10 години.

Годишен отчет 2021