FlameStarter и Импетус Кепитъл

От платформата FlameStarter с нескрита гордост обявяваме подкрепата и сътрудничеството си с Импетус Кепитъл в лицето на Николай Мартинов и Виктор Манев. Компанията успешно регистрира няколко алтернативни фонда на българският капиталов пазар и повече от успешно реализира Първично публично предлагане на фонда ИмПулс 1 АД на Бийм пазара на Българска фондова Борса. Импетус участват в изграждането и консултинга на няколко проекта в различни сектори на икономиката, като реализират двуцифрен резултат на доходност за своите партньори.

На знаковата дата 07.07. се осъществи първично публично предлагане, което само за няколко часа беше напълно разпродадено, като дори останаха неудовлетворени купувачи и заявки. Импулс 1 АД е компания, която промотира проекта си едва миналата седмица, като ключов момент за агрантиран успех са фактите, че няма разходи за персонал и ще разпределя 90% от своята печалба като дивидент към инвеститорите.

С пожелания за дългосрочно сътрудничество и ефикасна доходност, екипът на FlameStarter ще подпомага презентирането, обясняването и отчитането на резултати на своите партньори като е активен участник в Импулс 1 АД.