Уважаеми клиенти, приятели и партньори,
 
Тази година Експат Капитал със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт навършва 15 години на българския пазар на финансови услуги. Горди сме, че за тези години успяхме да изградим един от най-силните инвестиционни екипи в
Централна и Източна Европа, с образование и опит от държави в Северна Америка, Европа и Азия. Създадохме глобална мрежа от партньорства, която ни осигурява изключителна международна
свързаност и достъп до инвестиции на всички пазари по света. Дългогодишните ни бизнес отношения с над 50 брокери от повече от 20 държави, над 15 банки, 5 утвърдени международни банки-депозитари, депозитари на ценни книжа, борси, маркет мейкъри, регулаторни органи, оператори на индекси, юридически кантори, информационни агенти и други институции от Европа и света ни дават възможност да предоставяме услуга, уникална за България по обхват и качество. Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари, където активите на клиентите се съхраняват в анонимни индивидуални сметки. Инвестициите на клиента са негова собственост и той няма кредитен риск срещу Експат или партньорите, с които работим. Иновациите се превърнаха в наша визитна картичка. Експат е единствената компания на изток от Франкфурт и на запад от Хонконг със собствени продукти на 4 борси в Европа. Експат е един от 30-те ETF оператора от цял свят, допуснати до Frankfurt Stock Exchange и London Stock Exchange и единствената българска компания с инструменти на тези пазари. Управляваме 18 фондови продукта, сред които:
 Фамилия от 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на Българската и Франкфуртската борси, а част от тях и в Лондон и Любляна. Борсово търгуваните фондове на Експат са единствените български фондове, допуснати до Clearstream – един от
големите световни депозитари на ценни книжа
 Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX
 Първия в България  фонд за инвестиции в глобално изкуство
 Първия в България борсово търгуван  фонд за инвестиции в злато

Благодарим на нашите над 1000 клиенти, които ни се доверяват за управлението на личните им спестявания и семейното богатство. Благодарим на индивидуалните инвеститори от 35 държави от 4 континента, институционалните инвеститори от Европа и България, работодателски организации, образователни институции, неправителствени организации, големи и малки компании от страната и чужбина, които избраха Експат за команден център на своите инвестиции.
Продължаваме с нашите усилия и инициативи за повишаване на финансовата грамотност у нас. С поредици от безплатни образователни уебинари, индивидуални срещи и лекции, свързани с
управлението на личните спестявания и инвестициите във финансови инструменти. Продължава и нашата силна стажантска програма, през която до момента са минали над 150 студенти от
университети от цял свят, както и ученици.
За следващите 15 години идеите и амбициите ни са още по-смели. Целеустремени сме в нашия план да утвърдим Експат Капитал в международен план и да позиционираме категорично България на европейската карта на капиталовите пазари като средище на фондовата и инвестиционната индустрия.
 
Благодарим Ви за доверието!