Технократи

Име на проекта: Технократи
Цел на проекта:
Технократи използва естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформира в реални умения. Програмите ни, насочени към деца и младежи, съдържат както практически занятия, обхващaйки наука и технологии, така и развитие на личностно-комуникационни умения. Вярваме в това, че образованието е динамично и технологиите имат своето място в образователния процес на нашите деца.

Занятията ни постигат няколко основни цели: участниците се научават да работят в екип, осъзнават по-добре своите силни страни и индивидуални възможности, възприемат новите технологии като средство, което открива нови хоризонти, вдъхновят се, забавляват се и намират нови приятели.
Към момента провеждаме курсове по Роботика/програмиране и Зелена енергия, като всеки курс е обвързан с специфичен хардуер и практически занятия по темата! През програмите ни от началото на проекта, който започна 2017 година, са преминали над 700 деца, като си партнираме с организации като:
Заедно в час; Тук-Там; Подари книга и други.
Разработени курсове и програми към днешна дата