Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект

След една година тестово и продуктово експлоатиране Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект.

Flamant

След една година тестово и продуктово експлоатиране Фламант Майнинг се установи като неуспешен проект. Идеята бе разпространение на онлайн продукти, линкове и апликации за безплатно добиване на Криптовалута. Същата платформа, със собствен дашборд и бекофис, предлагаше възможността за закупуване на майнинг машини и периферия за професионален добив на онлайн валути. Инвестираните ресурси не са значителни, макар и не пренебрежимо малки. Друга опция, която се предлагаше, бе съхранение, управление и поддръжка на вече съществуващи ферми за добив. На практика участието на  Dr.Flame, както и представяне на баланс приходи и разходи е невъзможно, поради липса на обратна връзка.Причините за констатиран неуспех са няколко, въпреки добрата идея в началото.

  • Субективни причини – действия и бездействия на отговорните за проекта хора.
  • Промяна в цената на самите криптовалути, както и на електроенергията за добиването им.
  • Необходимостта от постоянно нает експертен и високоплатен допълнителен персонал.
  • Липса на централизиран контрол и анализ на резултатите.
  • Липса на отделно юридическо лице, което да поеме административната и счетоводната тежест на предприятието.
  • Част от холдингова структура, която не беше подготвена за допълнително разклоняване.

Dr.Flame  представя и неуспешни проекти, които са отнели време и ресурс, но са оставили своите добри уроци.