Коментар за май 2021 г.

Индивидуалните портфейли при Експат завършиха май на положителна територия, повлияни позитивно от поскъпването на акциите и суровините през месеца. Акциите от Централна и Източна
Европа (ЦИЕ) продължават да се покачват за пореден месец, отчитайки ръст между 7% и 10% за месеца, тези в Латинска Америка също отчетоха солидно повишение. Европейските акции завършиха на положителна територия. През май от взаимните фондове на Експат най-добре се представи ДФ „Експат Акции Развиващи се Пазари“ с ръст от +0.55% за месеца, следван от ДФ „Експат Глобални Облигации“ с +0.32%. Общият индекс на суровини завърши месеца на позитивна територия с +2.73%, като индексът на ценните метали се повиши най-значителни с 7.81%, а този на индустриалните метали с +3.84%. Това допринесе за позитивната доходност на портфейлите, като най-добро представяне отчетоха златото и петролът с ръст от съответно +6.10% и +4.00%. През май фондът Expat Gold поскъпна с +6.16%, съпоставимо с благородния метал. Американският долар се
понижи с -1.72% спрямо еврото за месеца, което не оказа негативно влияние на портфейлите, защото валутната експозиция към долара беше хеджирана на 100%. Негативно беше представянето на технологичните компании в САЩ, като индексът Nasdaq отчете спад от – 1.44%. Главна причина за негативното им движение e притеснението на пазарните участници от по-висока инфлация. Основните разходи за лично потребление – предпочитан индикатор на Федералния резерв за нивото на инфлация в САЩ – спрямо същия месец на миналата година се повишиха с 3.1% през април, което е най- високата годишна стойност от 1992 г. Въпреки това председателят на Фед Пауъл заяви, че разглеждат повишението на потребителските цени като преходен ефект от отварянето на икономиките. Следим внимателно инфлационните колебания и
ще реагираме своевремено при положение, че по-високите нива придобият по-постоянен характер.

автор: Експат Кепитъл