EXPAT АНАЛИЗ: КАКВО СЕ СЛУЧВА С АКЦИИТЕ НА КИТАЙСКИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ?

След като скочиха до рекордно високи стойности през февруари т.г., акциите на китайските технологични компании и тези, свързани с дигиталната икономика, коригираха надолу през последните месеци.
Основните причини за корекцията бяха две:
1. Перспективата за намаляване на стимулиращите мерки в Китай и преминаване от по-стимулираща към по-неутрална фискална и монетарна политика.
2. Засилен контрол на регулаторите в Китай.
Въпреки действията на правителството дългосрочните перспективи на китайските компании остават позитивни. Международните анализатори (вкл. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse) дават инвестиционна препоръка за покупка (Strong buy/Overweight) на големите китайски компании с очаквания за ръст от +50 до +70% в следващата една година. Инвеститорите в Китай имат нужда от по-дългосрочен поглед, съответстващ на дългосрочния подход на китайските власти.
В краткосрочен план очакваме несигурността откъм подробностите на регулаторния режим да продължават да потискат представянето на големите китайски компании. В средносрочен и дългосрочен план обаче всеобхватната регулаторна рамка по-скоро би помогнала, отколкото да пречи на конкурентоспособната на китайските компании, свързани с дигиталната икономика.
Отчитайки нивата, на които се търгуват тези акции в момента, смятаме, че до голяма степен лошите новини са вече отразени в цената.