Коментар за август 2020

Източник: Експат Кепитъл

През август договорните фондове на Експат реализираха положителна доходност. Най-добре се представиха „Експат развити пазари“ и „Експат развиващи се пазари“, които поскъпнаха съответно с +1.82% и +1.77% за месеца. Голяма част от индивидуалните портфейли също отбелязаха ръстове. Селекцията ни от облигации реализира положителна доходност, а акциите поскъпнаха, подкрепени от продължаващите стимулиращи политики на правителствата и централните банки. Макроикономическите данни се подобриха през месеца. Бизнес доверието се повишава с бързи темпове, след като беше на най-ниските си исторически нива през април. Въпреки че икономическата активност се подобрява, абсолютното ниво в повечето сектори е все още под това от преди кризата. Федералният резерв изяви готовност да толерира повисока от 2% инфлация. Това ефективно ще позволи на Фед да запази лихвите близо до нулата за по-дълъг период. Държавните облигации в САЩ и Европа се понижиха съответно с -1.25% и -1.20%. Корпоративните облигации с инвестиционен рейтинг се понижиха с -1.86%, а тези с неинвестиционен се повишиха с +0.75%. Златото проби над 2000 щ. д. за унция, а това повлия позитивно и на други благородни метали като среброто. Цената на петрола остана без голяма промяна през месеца и продължи да варира между 41-43 щ. д. за барел. S&P 500 завърши месеца с ръст от +7.19%, а германският индекс Dax и френският САС съответно с +5.13% и +3.42%. Продължаваме да следим движението на валутния курс на долара спрямо еврото. За пореден месец доларът отслабна с -1.34%, което намали с малко доходността на портфейлите, измерена в лева или евро. Портфейлите на клиентите на Експат са само частично хеджирани. С резките действия на централните банки, наближаването на американските президентски избори и несигурността около пандемията очакваме по-силни движения във валутните курсове до края на годината и в двете посоки. Това ще ни позволи да се възползваме от възникналите възможности на валутния пазар, управлявайки активно валутната експозиция