Начало

“Равенството между хората се разбира равенство пред законите, но не абсолютно равенство, защото хората се раждат неравни, с различни способности, тъй че и резултата от работата им е различен, та и наградата на труда им, от само себе си се разбира, ще бъде различна.”

д-р Хр.Аджаров, 1922 г.

Да си инвеститор, означава да разполагаш със знания, конкретна и точна информация и смелост да предприемеш решения. Да предприемаш действия и да си предприемач стана изключително модерен термин през последните две, три години. Всеки втори в социалните мрежи нарича себе си предприемач и инвеститор. Двата термина са различни по характер. Предприемачът открива и развива своя или чужда идея като я превръща в продукт или услуга, от която да печели. Намесва се или създава управленския модел, проследява продуктът през целият му жизнен цикъл. Управлението на инвестиции не е такъв процес.  Далеч по кратък е срокът до резултат, далеч повече знания в различни области са необходими, съвсем други решения за наложителни. Не всяка инвестиция е печеливша, не задължително всеки инвеститор е предприемач, и не всяка идея е добра и доходоностна. Дори не всяка печалба е добра, ако са нарушени закони, морал или нечие достойнство. 

Платформата Флейм Стартър не е за предприемачи, тя е за инвеститори. Смели, динамични и търсещи хора, които са наясно със своят апетит към риск и желание за развитие. Инвестицията e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента. Това е терминът от учебника и ние го припознаваме за правилен и се стремим да го развиваме. В нашият прочит прилагаме знанието от научното в университетите с добрите български и чужди практики, съчетаваме го с личният опит и изкачваме търпеливо своята стълбица на успеха.

Когато подборът на проекти и инструменти е прецизно сведен до определени критерии и принципи, то резултатът е в рамките на очакваното. Когато тези критерии са поставени, анализирани и постоянно следени от лицензирани експерти с дългогодишен опит, то резултатът е в рамките на прогнозираното. Когато се спазват основните клиентски и фирмени правила за защита и контрол на риска, то загубите са според поносимото. Когато уважаваш законите на своята страна, спазваш регулации и лицензионен режим, данъчно право и свободата на избор на всеки – то отчитането на резултатите дава спокойният сън вечер.

Всеки инвеститор има своето право да избира в какво, как и при какъв риск да инвестира. Тук няма да получите грешни насоки или прогнози с цел нечие облагодетелстване. Всеки клиент има правото на свои страхове или амбиции, за да избере момент на влизане и излизане от даден проект. Тук няма да прочетете за големи печалби, топлата вода или колелото. Всеки клиент е сам за себе си най-важният победител, тъй като управлява собствените си страхове и алчност. Всеки инвеститор заслужава своят резултат.

Инвестицията не е самоцел, тя е начин на мислене и начин на живот за по-добро бъдеще.

Нашите партньори: